Wednesday, February 20, 2019

"An tSaothraí" is an example of "forcheartú"

Several people have asked me, why the t- in the Irish title of "The Breadwinner" - i.e. "An tSaothraí".

The sad answer is: it is wrong. "Saothraí" is indeed the Irish word for "breadwinner", but as it is masculine, it doesn't take that t- in nominative case. "An Saothraí" would be correct. However, in the genitive case - which in this word does not affect the ending - the t- is needed. Thus, "an saothraí" = "the breadwinner", but "airgead an tsaothraí" = the breadwinner's money.

I think this is an example of "forcheartú", i.e. hypercorrection. It means the extension of a perceivedly difficult grammatical feature to where it does not correctly apply, "just in case".

Monday, February 04, 2019

An fíor nach bhfuil litríocht shuimiúil ar fáil?

Nuair nach raibh mé ach i mo thosaitheoir ag foghlaim na Gaeilge, ba é an deilín a bhí le cluinstin ó gach uile dhuine i saol na Gaeilge a raibh aithne agam air ná nach raibh ach litríocht leadránach ar fáil i nGaeilge, leabhair nach gcuirfeadh an t-aos óg suim ar bith iontu, agus ar ndóigh ba é "Peig" ba mhó a bhí i gceist acu. Mar sin chinn mé féin ar an teanga a fhoghlaim chomh foirfe agus a thiocfadh liom agus lón léitheoireachta a sholáthar nach mbeadh an locht sin air.

Tá mé ag foilsiú litríochta sa teanga le deich mbliana anuas, ach san am chéanna is é an tuairim atá ag aibiú agam ná nach í an easpa lónléitheoireachta an fhadhb is mó. Déarfainn go bhfuil cuid mhaith leabhar scríofa ann ach amháin nach n-aithnítear mar dhea-leabhair iad agus nach n-athfhoilsítear iad. Thiar sna nóchaidí, nuair nach raibh ionam ach foghlaimeoir, fuair mé mar bhronntanas ó chairde in Éirinn dhá leabhar le Seán Ó Mulláin: de réir chosúlachta bhí sraith iomlán cumtha ag an scríbhneoir áirithe seo faoi eachtraí na Rianach - teaghlach Éireannach i ré na bPéindlíthe mar a tuigeadh dom - agus bhain an dá úrscéal seo leis an tsraith úd. Eachtraí i stíl Alexandre Dumas a bhí ann, agus an claíomh á bhagairt ó leathanach go leathanach - ní raibh na scéalta leadránach ar aon nós. Sin é an bhreith a thug Alan Titley féin orthu sa mhonagraf mhór faoi na úrscéalta Gaeilge a tháinig óna pheann fadó. Maidir le feabhas na teanga, tá a fhios agaibh chomh dian is a bhím i gcúrsaí na stíle agus na gramadaí - agus na comhréire ach go háirithe - ach ní raibh mé féin ábalta mórán loicht a fháil ar chaighdeán na Gaeilge sna leabhair seo.

Ba é an teach foilsitheoireachta úd FNT - Foilseacháin Náisiúnta Teoranta - a chuir na húrscéalta seo i bprionta. Tá an comhlacht sin féin ar shlí na fírinne leis na scórtha bliain ó shin ach bhí seanstoc de chuid FNT ar fáil sna siopaí leabhar ar fud na hÉireann chomh déanach le deich mbliana ó shin. Mar a thuigim an scéal bhí clú an náisiúnachais ar an ngnólacht, agus is dóigh liom gur cúis é sin le chomh hiomlán is a ligeadh éacht foilsitheoireachta FNT i ndearmad, ionas nach bhfuiltear sásta na leabhair sin a chur in athchló. Is dócha go síltear go bhfuil teachtaireacht idé-eolaíoch iontu a chuirfeadh míchompord ar lucht ár gcomhaimsire. Mé féin áfach ní bhuairfinn mo chloigeann faoi sin.

Go bhfios dom ba é FNT a chuir an chéad eagrán de Mháire Nic Artáin i gcló fosta. Ba mhór an t-athaimsiú é Máire Nic Artáin nuair a d'fhoilsigh Cló Iar-Chonnacht in athuair é faoi dheireadh na nóchaidí. Caithfidh mé a admháil nach raibh mé féin cinnte faoi fheabhas an leabhair nuair a chonaic mé an chéad uair é, ach ansin fuair mé amach gur dea-Ghaeilge amach is amach a bhí ann gan aon fhocal a rá i dtaobh chomh dúisitheach is a bhí an scéal. Dáiríribh chuir sé úrscéalta Joan Lingard faoi Kevin agus Sadie i gcuimhne dom - ar ndóigh tá na leabhair sin ar fáil as Fionlainnis agus bhí nuair a bhí mé féin i mo dhéagóir - agus nuair a chuala mé go bhfuiltear ag léamh Mháire Nic Artáin i scoileanna Éireannacha ba ola ar mo chroí é: leabhar chomh suimiúil chomh dea-scríofa, agus cé nach cainteoir dúchais a bhí san údar bhí máistreacht as an ngnáth sroichte aige sa teanga nuair a bhreac sé síos an saothar sin.

Friday, February 01, 2019

Lá 'le Bríde Sona! (note the s- without séimhiú)

It is again the First of February, also known as Lá Fhéile Bríde, or Lá 'le Bríde. Note that the correct way to wish a good Lá 'le Bríde is to use the MASCULINE form of the adjective, because the noun lá = day is masculine nominative. The fact that there is a lot of stuff between the noun and the adjective does not change anything about that.

So, this is correct:

LÁ 'LE BRÍDE SONA DUIT (to one person)
LÁ 'LE BRÍDE SONA DAOIBH (to several persons)